Xin ốc táo đỏ. Q.PN, HCM

Discussion in 'Chia sẽ, quà tặng' started by bangbang1409, Nov 7, 2010.

  1. bangbang1409

    bangbang1409 New Member

    Mình mới chơi thủy sinh, huynh nào có ốc táo đỏ hoặc ốc gì đó có thể nuôi trong hồ thủy sinh thi cho đệ xin vài con. Thanks
     

Share This Page