vt - tặng riccia

Discussion in 'Chia sẽ, quà tặng' started by ConChimNon, Oct 5, 2009.

  1. ConChimNon

    ConChimNon New Member

    tình hình dư 1 mảng rêu riccia bằng bàn tay ai lấy giúp e cái[​IMG], trồng riccia đẹp thật nhưng mà hay thối gốc quá[​IMG]
    mình ở vt 0902511521
     

Share This Page