Vấn đề hình ảnh của diễn đàn!

Discussion in 'Các ý kiến đóng góp, thắc mắc' started by louiscuong, Feb 27, 2015.

  1. louiscuong

    louiscuong New Member

    Mình là Newbie, sao mình thấy tất cả hình ảnh (ở tất cả các mục) trên 4rum đều bị hư hết vậy?
     

Share This Page