IAPLC 2016 Results

Discussion in 'Các cuộc thi, triễn lãm về thủy sinh, offline..' started by h5n1, Aug 8, 2016.

 1. h5n1

  h5n1 Member Staff Member

  Đã có kết quả của cuôc thi Internation Aquatic Plants Layout Contest 2016

  Chúc mừng tất cả các bạn chơi thủy sinh Việt Nam , cũng như trên thế giới .
  Sau bao nhiêu ngày vất vả chăm sóc hồ thủy sinh và hồi hợp chờ đợi kết quả .
  Và đây danh sách các bạn Việt Nam với thành quả đạt được .

  Việt Nam có 38 hồ trong tổng số 2336 trên thế giới .
  Nhưng chỉ có 37 hồ được xếp hạng và công bố danh sách , có 1 hồ không có trong bảng xếp hạng này .

  Rank 07 LONG TRAN HOANG
  15 LUONG QUOC HUNG
  16 TRUONG THINH NGO
  21 HOAI NAM VU
  53 DUC NGUYEN MINH
  75 CHIEN DAO THANH
  86 HIEP DO TUNG
  109 THU HA TRINH
  131 TRUNG PHAN
  176 TU DANG
  180 HIEP DANG PHUOC
  264 TAN NGUYEN VAN
  273 TRUNG THINH VU
  276 MAI THE NGOC
  291 THE LE VAN
  308 PHONG NGUYEN
  336 LIEM NGUYEN DUC
  345 XUAN THUY NGUYEN THI
  478 HAO HOANG
  493 QUANGMINH NGUYEN
  752 QUY PHAM
  848 DAN THANH
  888 DUC VIET BUI
  974 TRUONG VU MANH
  1075 XUAN PHUC DAO
  1119 HUNG VO
  1134 KIEN NHU
  1161 TRUNG NGUYEN
  1175 TRAN BAO HIEU
  1189 HA MINH TRI
  1327 NGO NGUYEN
  1555 ANH TUAN NGUYEN VU
  1692 TRUNG TRAN NGOC
  1715 KY QUAN TRAN
  1741 THAO THU THI NGUYEN
  1924 DUONG TUNG NGUYEN

  Một lần nữa xin chúc mừng các bạn và hẹn gặp lại IAPLC 2017
   
 2. langthangsg06

  langthangsg06 Member

  Có hình ko h5n1 ui ?
   

Share This Page