IAPLC 2011 vẫn được tổ chức theo kế hoạch

Discussion in 'IAPLC' started by fahsailam, Mar 20, 2011.

  1. fahsailam

    fahsailam Con Quỷ Rêu Xanh Staff Member

    Sau sự cố động đất và sóng thần ở Japan vừa qua, ADA Japan đã gửi lời cảm ơn đến người Việt Nam (dân chơi thủy sinh) đã theo dõi và lo lắng hỗ trợ về tinh thần cho người dân Nhật nói chung và Mr. Amano và ADA staffs noi riêng.

    Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hãy tiếp tục dự thi International Aquatic Plants Layout Contest 2011.
     

Share This Page