IAPLC 2009 - Top 27 Layouts

Discussion in 'IAPLC' started by toetoe, Oct 21, 2009.

 1. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  Bài và hình ảnh do ADA Japan cung cấp cho các đại lý ADA để làm media. ADA Việt nam dành độc quyền cho SAC . Vui lòng không sao chép khi chưa có sự đồng ý của SAC và ADA Việt nam.

  Grand Prize
  World Ranking #0001
  Title: Moment in Time
  Nguyen Tien Dung
  VIET NAM

  [​IMG]


  W120xD45xH40 (cm)

  Aquatic Plants
  Echinodorus tenellus
  Fissidens fontanus
  Taxiphyllum sp.
  Ludwigia brevipes
  Cryptocoryne wendtii
  Microsorum pteropus
  Microsorum pteropus "Windelov"

  Fish & Invertebrates
  Trigonostigma heteromorpha

  Bố cục của giải thưởng lớn lần này được 3 vị giám khảo chọn là bố cục đẹp nhất trong số 1,342 tác phẩm dự thi (số lượng tác phẩm dự thi kỷ lục). Bên cạnh kỹ năng bố cục xứng đáng nằm trong tốp đầu, tác phẩm đã cho thấy kỹ thuật bố cục bậc thầy không khiếm khuyết dựa trên những quy tắc bố cục căn bản. Sự kết hợp hài hòa giữa góc phải/trái theo tỉ lệ 3:2 cùng với bộ lũa rất đẹp đã thể hiện được sự cân bằng và ổn định trong bố cục. Cây cắt cắm được cắt tỉa khéo léo đã phô diễn được vẻ đẹp về màu sắc của từng cụm bố cục. Trong số rất nhiều bố cục khác lạ của tác phẩm dự thi, đây là một điển hình của bố cục hồ thủy sinh theo quy tắc căn bản.


  -----------------------------
   
 2. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  Gold Prize
  World Ranking #0002
  Title: Magic Forest
  Chan Shih Hsien
  TAIWAN

  [​IMG]

  W180xD60xH60 (cm)

  Aquatic Plants
  Riccardia chamedryfolia
  Vesicularia sp.
  Taxiphyllum barbieri
  Vesicularia antipyretica
  Microsorum pteropus "Windelov"
  Bolbitis heudelotii
  Eleochalis acicularis
  Echinodorus tenellus
  Glossostigma elatinoides
  Cryptocoryne parva
  Elecharis sp.
  Vallisneria nana
  Anubias barteri var. nana ePetitef
  Bolbitis heudelotii sp.
  Chlorella sp. gMARIMOh
  Microsorum pteropus
  Fissidens fontanus(Bach.Pyl.)Steud.
  Hemianthus callitrichoides

  Fish & Invertebrates
  Paracheirodon axelrodi
  Paracheirodon simulans
  Carinotetraodon travancoricus
  Crossocheilus siamensis
  Caridina japonica
  Neocaridina denticulate

  Ý tưởng buộc rêu ở gốc và dương sĩ hướng thẳng trên nhánh của lũa khá thú vị. Đặc biệt là nét độc đáo của Microsorum pteropus windelov là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên rất khó để duy trì kích thước của Microsorum. Năm nay có khá nhiểu tác phẩm dự thi sử dụng rêu và dương sĩ như tác phẩm này.
   
 3. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  Silver Prize
  World Ranking #0003
  Title: Time of Eternity (Yaku Island)
  Yuji Yoshinaga
  JAPAN

  [​IMG]

  W90xD45xH45 (cm)

  Aquatic Plants
  Hydrocotyle maritima Honda
  Hemianthus callitrichoides
  Eleocharis sp.
  Fantinalis antipyretica

  Fish & Invertebrates
  Megalamphodus sweglesi
  Neocaridina denticulate

  Kỹ thuật đỉnh cao với bố cục núi và dốc đá được tái hiện tuyệt vời. Mặc dù được thể hiện trong không gian nén chặt nhưng sự bố trí nhiều kích cỡ đá hài hòa và Hemiathus caritricoides len lỏi quanh cách phiến đá rất hoàn hảo. Cây cỏ vẫn phát triển tốt trong điều kiện nước hơi cứng do đá trong bố cục ảnh hưởng. Nhìn chung bố cục rất ấn tượng tuy nhiên lại thiên về cảnh quan trên cạn, chưa phù hợp với bố cục thủy sinh, rất nhiều giám khảo cân nhắc và giảm điểm bởi yếu tố này.
   
 4. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  Silver Prize
  World Ranking #0004
  Title: Awakening
  Josh Sim KH
  MALAYSIA

  [​IMG]

  W90xD45xH45 (cm)

  Aquatic Plants
  Rotala rotundifolia
  Rotala macrandra
  Rotala sp.
  Vesicularia dubyana
  Fissidens fontanus
  Bolbitis heudelotii
  Microsorum pteropus sp.

  Fish & Invertebrates
  Trigonostigma heteromorpha
  Otocinclus sp.
  Caridina japonica

  The use of straight driftwood is interesting. Judging from the overall impression, it is probably creator paid more emphasis on perspective, and on the natural feeling. Therefore, he intentionally used slim size driftwood in the central part, and emphasized the perspective. A passage leading to the back was produced by cosmetic sand in the middle and this also emphasized its effect. This layout has a problem in selection of driftwood as well as different images of left and right side scenery, but it seems original layout composition lead to a high appraisal from judges.
   
 5. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  Bronze Prize
  World Ranking #0005
  Title: Looking for Mystery
  Wang Chao
  CHINA

  [​IMG]

  W120xD55xH50 (cm)

  Aquatic Plants
  Eleocharis acicularis
  Vesicularia montagne
  Bolbitis heudelotii
  Microsorum pteropus
  Hemianthus callitrichoides

  Fish & Invertebrates
  Hemigrammus ocellifer
  Ancistrus sp.
  Crossocheilus siamensis

  When producing an aquarium layout by using stones and driftwood, it is normal to mainly use either material and compose the layout. But in this case, the layout was composed by both stones and driftwood at the same strength and volume. This point became the originality of this work, and its strong and audacious composition is attracting the viewers. Fully grown Eleocharis acicularis in the background is holding together two different layout materials well.
   
 6. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  Bronze Prize
  World Ranking #0006
  Title: Towering Peaks
  Chow Wai Sun
  HONG KONG

  [​IMG]

  W152xD45xH55 (cm)

  Aquatic Plants
  Glossostigma elatinoides
  Hydrocotyle maritima
  Limnophila sp.(Vietam)
  Rotala verticillaris
  Fissidens fontanus
  Fontinalis hypnoides

  Fish & Invertebrates
  Paracheirodon simulans
  Otocinclus sp.
  Crossocheilus siamensis
  Neocaridina sp.

  From the texture and shape of rocks, we see creatorfs high rock arrangement skills. By using several aquatic plants in combination, it produced a slight variant, and broke the monotony common to this type of layout. Many layouts with a mountain scene were found in this yearfs contest, but this is the best and we feel excellent layout sense from this layout.
   
 7. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  Bronze Prize
  World Ranking #0007
  Title: Forest-Breath
  Lin Tin Chuan
  TAIWAN

  [​IMG]

  W127xD60xH50 (cm)

  Aquatic Plants
  Riccardia chamedryfolia
  Hygrophila polysperma var.
  Fontinalis antipyretica
  Vesicularia antipyretica
  Bolbitis heudelotii
  Microsorum pteropus "Windelov"
  Elecharis sp.
  Hydrocotyle sibthorpioides
  Anubias barteri var. nana
  Sagittaria subulata
  Hemianthus callitrichoides
  Myriophyllum matogrossense
  Microsorum sp.
  Nymphoides coreana
  Pellia endiviaefolia

  Fish & Invertebrates
  Hemigrammus bleheri
  Trigonostigma espei
  Carinotetraodon travancoricus
  Ancistrus sp.
  Caridina japonica
  Neocaridina denticulate

  When looking only the driftwood arrangement, the gravity center is in the upper side, but stability is still found in this layout. That is the biggest attraction of this work. The use of Microsorium sp. with long roots is interesting and it produced a natural feeling. It seems natural feeling of dense forest is the theme of this layout, judging from the overall impression and title. If so, the use of hybrid plants like Hygrophila polysperma var. should have been avoided.
   
 8. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0008
  Title: Ups and Downs
  Nguyenthi Xuanthuy
  VIET NAM

  [​IMG]

  W120xD45xH40 (cm)

  The selection and arrangement of driftwood is excellent, and the creator recognizes the importance of composition. The whole layout balance is also excellent, and we can see the experienced aquascaperfs techniques.
   
 9. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0009
  Title: Peaceful
  Ngo Truong Thinh
  VIET NAM

  [​IMG]

  W100xD40xH40 (cm)

  We see the creatorfs high techniques in his rock arrangement and plant trimming. The layout could be better by replacing the cosmetic sand space with plants.
   
 10. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0010
  Title: Fearless: Spirit of The Rainforest
  AJ Judy Prajitno Putra
  INDONESIA

  [​IMG]

  W300xD80xH75 (cm)

  The arrangement of driftwood is interesting, and this is ambitious layouts with powerfulness of a large size aquarium. But it is regrettable to see the roughness in the foreground substrate.
   
 11. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0011
  Title: Rain Forest
  Hsu Yung Lin
  TAIWAN

  [​IMG]

  W127xD60xH60 (cm)

  We see dynamic power in the excellent use of driftwood, which is frequently found in layouts from Taiwan. But the image of stones does not match the driftwood, and it brings discomfort in the overall impression.
   
 12. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0012
  Title: Forest Path
  Yee Kin Cheong
  MALAYSIA

  [​IMG]

  W90xD45xH45 (cm)

  The way driftwood pointing the top is interesting, and it is like seeing a scene of different world. The vertical lines produced by driftwood and plants are keys in this layout.
   
 13. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0013
  Title: Treasure
  Cliff Hui
  HONG KONG

  [​IMG]

  W100xD50xH50 (cm)

  The big stone ambitiously placed in the left foreground decides the impression of this aquascape. But in reality, it was exaggerated by visual effects of extra-wide angle lens, and we encourage taking pictures with standard procedure in a normal situation.
   
 14. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0014
  Title: The Phoenix and The Dragon
  Wong Kam
  HONG KONG

  [​IMG]

  W150xD45xH52 (cm)

  We see the aquascaperfs careful layout maintenance skills in excellent condition of Fissidens sp. attached on the driftwood. But it is not enough as a layout component. It is desirable to have an accent by stones or colorful plants.
   
 15. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0015
  Title: Over the Blue
  Tatsuo Harada
  JAPAN

  [​IMG]

  W120xD45xH45 (cm)

  An iwagumi layout produced by well-studying the Nature Aquarium, and rock arrangement is very good. But it would be difficult to make a higher ranking without challenging an original layout style.
   
 16. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0016
  Title: A Silent Morning
  Zentaro Watanabe
  JAPAN

  [​IMG]

  W120xD30xH45 (cm)

  We can feel the power of stones from the arrangement of stones. It became an original layout expression by combining stones ferns plants usually attached on the driftwood.
   
 17. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0017
  Title: A Breezeway in the Valley
  Eishi Yamamoto
  JAPAN

  [​IMG]

  W60xD30xH36 (cm)

  Natural scenery was described by long-stretched twigs and ferns. More lively feeling could have been produced by having more volume of aquatic plants in the aquarium.
   
 18. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0018
  Title: Roar of Yellow River
  Zhang Jianfeng
  MACAU

  [​IMG]

  Horizontal lines in the middle part depict the flowing Yellow River. But it could have been better by replacing Riccia and Glossostigma, with cosmetic sand.
   
 19. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0019
  Title: Mystique River
  Yeo Siak Wee
  MALAYSIA

  [​IMG]

  W90xD45xH45 (cm)

  A flow of water was described by white sand, and the layout was designed from a mountain stream as motif. It was produced with fussing over details; arrangement of stones along the river flow, for example, but the layout could be better by having more power in the layout design.
   
 20. toetoe

  toetoe Aqua Syndrome

  World Ranking #0020
  Title: Wind from the South
  Hidekazu Tsukiji
  JAPAN

  W120xD45xH45 (cm)

  The selection of stones is excellent, and two main stones were arranged very well. But it could be better by taking balance of stones and trimming lines of stemmed plants.

  P.S: ADA up thiếu hình hồ 20. Sẽ bổ sung sau.
   

Share This Page