Help Tép Amano hay bị trắng người và chết!?

Discussion in 'Cá, giáp xác (Ốc, tép..)' started by Danter, Nov 7, 2017.

  1. Danter

    Danter New Member

    Cho mình hỏi sao tép Amano mình nuôi hay bị trắng người và chết trong vài ngày AE nào rành chỉ giúp

    [​IMG]
     

Share This Page