HCM-Đổi hay mua mini taiwan, brazin

Discussion in 'Chia sẽ, quà tặng' started by bibi123456, Nov 15, 2009.

  1. bibi123456

    bibi123456 New Member

    Mình cần 1 ít rêu mini taiwan hay brazin để cột lên lũa , ai có xin liên hệ 0918822295

    hiện mình đang có những rêu sau, ai muốn đổi thì đổi cho mình : mini xmax, pelia, taiwan, frame, peacock, java :09:
     

Share This Page