hồ cá lạ

Discussion in 'Sưu tầm' started by lytranquyen, Nov 27, 2009.

  1. lytranquyen

    lytranquyen New Member

  2. Deep Blue

    Deep Blue New Member

    Phần ở trên là hồ cá úp ngược thôi. Vấn đề làm làm sao để phần khí thổi (bong bóng trên film) và phần khí thoát ra bằng nhau thì sẽ giữ được áp lực để nước không bị trào xuống.
     

Share This Page