Đổi 1 tấc trân châu nhật lấy đàn thảo hay ngổ bò

Discussion in 'Chia sẽ, quà tặng' started by phuongtuanpc18, Nov 9, 2009.

  1. phuongtuanpc18

    phuongtuanpc18 New Member

    Mình có 1 tấc trân châu nhật k dùng, bạn nào có đàn thảo hay ngổ bò đổi với mình, ít cũng được, không sao
    Tuấn 01676 171 979,mình ở phú nhuận
     

Share This Page