Bài phỏng vấn Pyramid của nguyệt san Aqua Journal, Japan

Discussion in 'Các cuộc thi, triễn lãm về thủy sinh, offline..' started by pyramid, Nov 13, 2008.

  1. pyramid

    pyramid Cá mập

    Anh Nguyễn chuyển ngữ xong dân copy-editing quốc tế đọc xong mê tít, nói gì mình...
    bật mí 1 chút: bài phát biểu của Py trên sân khấu Nature Aquarium cũng trích từ bài phỏng vấn này, bạn bè quốc tế rất thích...
     

Share This Page