ADA Contest 2008 Top 11-27 Winners

Discussion in 'IAPLC' started by toetoe, Sep 16, 2008.

 1. nôb

  nôb Administrator Staff Member

  Hồ này thiếu chi tiết nơi tiền cảnh, nếu không chắc hạng cao lắm đây. Nhìn hồ của tác giả trước lúc đi thi có vẻ đẹp hơn cái hồ chính thức đi thi này
   
 2. pyramid

  pyramid Cá mập

  đồng ý. tuy nhiên cách xử lý để cây không đụng mặt kiếng trước để dễ vệ sinh lại được đánh giá cao... giá má tác giả kết hợp được cả 2 thì chắc py bị tụt hạng lắm à...
   

Share This Page